Postani PCOS Lady2018-08-20T10:47:29+00:00

Postani PCOS Lady

Šta sve dobijam kao članica PCOS Lady?

Redovna članica udruženja dobija člansku karticu sa kojom ostvaruje pravo na:

  • besplatna predavanja u organizaciji Udruženja PCOS Lady
  • posebne pogodnosti i popuste za aktivnosti koje Udruženje PCOS Lady organizuje samostalno i u saradnji sa drugim organizacijama, institucijama, udruženjima sa srodnim ciljevima
  • kalendar aktivnosti udruženja
  • posebne pogodnosti za kupovinu knjiga udruženja
  • poklone iznenađenja svakog meseca

Želim da postanem redovna članica PCOS Lady!


na svaka 3 meseca, 4 puta godišnje, uplata u iznosima po 500 dinaragodišnje, jednokratno, uplata u iznocu od 1500 dinara

Plaćanje se vrši na tekući račun Udruženja PCOS Lady:
Erstebank 340-0000011017852 94